photo story 11/30/2012 - 13:15
Սկզբում ցանկանում էի «ոլորտ» դաշտը լրացնելիս ընտրել «աղքատությունը»: Բայց այսպիսի զուգարաններ ունեցողները մեր գյուղում շատ են, համարյա բոլորը: