story story 05/15/2012 - 15:37
story story 01/18/2012 - 18:09
19-ամյա Սիմոն Զազյանն ազատ ժամանակ շատ ունի` առավոտից երեկո տանը նստած է: Միակ զբաղմունքը հեռուստացույց դիտելն է: Կրթություն չի ստացել, տառերը չգիտի: Աշխատասեր է, խելացի, լսող ե